Hebt u een vraag ?

Zit je nog met vragen?
Heb je graag een kort, vrijblijvend, informatief gesprek?
Of wil je meteen een afspraak maken voor een consult?
Contacteer mij dan via mail, Gsm of telefoon.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens die het gevolg zijn van uw consultatie zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit doorgegeven worden aan derden. Via het adres: jos.herygers@telenet.be  kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u op eenvoudig verzoek verkrijgen via bovenstaand e-mail adres of via persoonlijk contact.